محرم
منظره1
شعارسال

اخبار و اطلاعیه

آرشیو
کلاس آموزشی تب دنگی در بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد برگزار شد 21 تیر 1403

کلاس آموزشی تب دنگی در بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد برگزار شد

برگزاری کمیته درون بخشی اجرای برنامه سلامت محرم سال ۱۴۰۳ در معاونت بهداشت 19 تیر 1403

برگزاری کمیته درون بخشی اجرای برنامه سلامت محرم سال ۱۴۰۳ در معاونت بهداشت

اطلاعیه‌ها

معرفی

جوانی جمعیت
معرفی گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد
گروه مدیریت سلامت محیط
مدیریت شبکه و ارتقا سلامت
گروه کاهش خطر در حوادث و بلایا
معرفی  گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها
معرفی  گروه سلامت خانواده، جمعیت و مدارس
معرفی گروه آموزش و ارتقاء سلامت
معرفی واحد بهداشت دهان و دندان
معرفی واحد بهبود تغذیه
جوانی جمعیت

جوانی جمعیت

معرفی گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

معرفی گروه سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد

در اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، سلامت به عنوان "نه فقط فقدان بیماری یا معلولیت" بلکه حال بهینه سلامت جسمی، روانی و اجتماعی تعریف شده است. مفهوم سلامت روان چیزی فراتر از نبود اختلال های روانی آمده و شامل خوب بودن از نظر ذهنی، خودکارامدی، استقلال و خودمختاری، کفایت و شایستگی، وابستگی میان نسلی و خودشکوفایی توانمندی های بالقوه فکری و هیجانی می گردد.از این رو گروه سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد با رسالت تامین و ارتقا سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی، تحکیم بنیان خانواده، رفع عوامل تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی و ترویج آموزش های اخلاقی، روانشناختی و معنوی، همچنین انجام فعالیتها و آموزشهایی در جهت پیشگیری از سو مصرف مواد و الکل، در سه حوزه ذیل فعالیتهای خود را جهت ارتقا سلامت روان جامعه هدف ارائه می دهد
گروه مدیریت سلامت محیط

گروه مدیریت سلامت محیط

مهندسي بهداشت از سال 1331 تا سال 1335 غالبا ً به صورت تيمي مركب از مهندسين كادر ستادي وزارتخانه در نقاط مختلف كشور فعاليت داشته اند. وظايف آنها علاوه بر تهيه دستوالعمل ها در زمينه مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي،‌ مبارزه با حشرات و جوندگان ، دفع فضولات جامد ،‌ بهسازي منابع آب و طراحي نقشه هاي تيپ و اجراي پروژه هاي تامين آب آشاميدني بود . از سال 1335 مهندسي بهداشت به صورت اداره كل درآمد و در سال1340 مدت كوتاهي مهندسي بهداشت با اداره ريشه كني مالاريا ادغام گرديد . در طي سالهاي 40-1335 مسئله تامين آب شهري از وظايف بهداري سابق منفك و به عهده وزارت آب و برق كشور گذاشته شد و بر تامين آب آشاميدني و بهسازي محيط روستاها توسط اداره كل مهندسي بهداشت تاكيد شد در سال 1346 تامين آب آشاميدني و بهسازي محيط روستاها از وزارت بهداري به وزارت آباداني و مسكن انتقال يافت و در همين سال اداره كل مهندسي بهداشت به اداره كل بهداشت محيط تغيير نام يافت. در سال 1351 وظايف مذكور به عهده وزارت كشاورزي و پس از تشكيل وزارت تعاون به آن وزارتخانه محول گشت، در سال 1356 با مصوبه اي وظايف ياد شده مجددا به اداره كل بهداشت محيط اعاده شد كه در سال 1358 مصوبه مذكور مورد تاكيد شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت . در سال 1369 مسئوليت تامين آب آشاميدني روستاها به سازمان جهاد سازندگي واگذار گرديد و بدينوسيله زمينه ادغام فعاليتهاي بهداشت محيط در شبكه فراهم شد . در سال 1374 دو اداره كل بهداشت محيط و اداره كل بهداشت حرفه اي ادغام و در آذر ماه 1379 اداره كل بهداشت محيط و حرفه اي به مركز سلامت محيط وكار تغيير نام يافت.
مدیریت شبکه و ارتقا سلامت

مدیریت شبکه و ارتقا سلامت

واحد امور شبکه ها (گسترش) که در ستاد مرکز بهداشت واقع شده است،هدف والای تامين و ارتقاء سلامت و بهداشت عمومی در شهر و روستا و بالا بردن ميزان آگاهي مردم و امکان دسترسی بهتر آنها به خدمات بهداشتی را تعقيب می نمايد.اين واحد در واقع رابط بين واحد های پشتيبانی و واحدهای فنی بهداشتی است و بر پوشش کامل خدمات بهداشتی درمانی نظارت دارد.وظايف اصلی اين واحد،توسعه فضای فيزيکی ،تامين نيروی انسانی و تجهيز مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستايی ،پايگاههای بهداشت و خانه های بهداشت و پشتيبانی اين واحد ها در جنبه های ذکر شده می باشد.
گروه کاهش خطر در حوادث و بلایا

گروه کاهش خطر در حوادث و بلایا

این گروه درراستای اهداف کلان نظام سلامت مبنی بر کاهش خطر ناشی از مخاطرات طبیعی وانسان ساخت، در سطح جامعه وتسهیلات ومنابع نظام سلامت تشکیل شده و عملکرد نیروهای شاغل در این گروه، مبتنی بر رویکرد مشارکت درون و برون بخشی وبادرنظر گرفتن تمام مخاطرات ودر برگیرنده کلیه جوانب سلامت بوده وهدف اصلی از اجرای این برنامه، ارتقای آمادگی حوزه بهداشت در پاسخ به موقع وهماهنگ به مخاطرات طبیعی وانسان ساخت می باشد.
معرفی  گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

معرفی گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریها

در ایـران نیـز بـا تـوجه به حساسیت زیـادی کـه در سیستم بهداشتی‌درمـانی بـرای برنامه‌های پیشگیری وجوددارد؛ از سال 1370 با تشکیل اداره‌ی کل مبـارزه با بیماری‌هـای غیرواگیر، برنامه ریزی برای پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر در اولویت قرار گرفت و در همین راستا اقـدام‌هـای زیـادی صـورت‌ گرفت. برنـامه‌های کشـوری پیشگیری از تالاسمی، پیشگیری و کنترل دیـابت و فشارخون بالا و ادغـام آن در نظام شبکه‌هـای بهداشتی‌درمـانی جمهوری اسلامی ایـران (1383)، غربالگری کم کاری مادرزادی تیروئید نوزادان (1384) ، فنیل کتونوری و متابولیک ارثی، برنامه ایراپن( بسته خدمات بیماری های غیرواگیر و عوامل خطر مربوط به آن در ایران، از سال 1395) که تـوسط کارشناسان این دفتر و کمیته ها‌ی علمی کشوری بـا همکاری دیگر اساتید دانشگاه‌هـای علوم‌ پزشکی کشور تهیه شده‌اند، برخی از برنامه های موفق و قدیمی این گروه هستند.
معرفی  گروه سلامت خانواده، جمعیت و مدارس

معرفی گروه سلامت خانواده، جمعیت و مدارس

مدیریت سلامت جمعیت، خانواده و مدارس با هدف تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه تحت پوشش برای گروه های هدف (نوزادان، کودکان، جوانان و نوجوانان، میانسالان، سالمندان، مادران باردار) ارائه خدمت می کند.شناخت توانائی های بالقوه منطقه، ابلاغ سیاست های بالا دستی به محیط، برنامه ریزی و تعیین سیاست های منطقه ای، برنامه ریزی، نظارت و مشارکت درآموزش و بازآموزی پرسنل، افزایش سواد سلامت در جامعه، هماهنگی درون و برون بخشی و جلب مشارکت‌، نظارت بر عملکرد مراکز تابعه، توزیع اعتبارات و نظارت بر هزینه اعتبارات، جمع آوری و پردازش داده ها، پایش و ارزشیابی برنامه ها ی جاری، انجام پژوهش‌های کاربردی از اهم وظایف این مدیریت می باشد
معرفی گروه آموزش و ارتقاء سلامت

معرفی گروه آموزش و ارتقاء سلامت

گروه آموزش و ارتقاء سلامت زیر نظر معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان فعالیت می نماید. این گروه با استفاده از توانائیها و امکانات موجود ، وظیفه خود می داند با توانمند سازی جامعه در شناخت عوامل تاثیر گذار بر سلامت فردی و اجتماعی و ارائه الگو هایی در زمینه شیوه زندگی سالم در کاهش بیماریها و مرگ و میر و ایجاد زندگی با نشاط برای افراد نقش اساسی ایفاد می نماید. همواره میکوشد تا با مدیریت صحیح برنامه های آموزشی مورد نیاز ، تعهد خود را به جامعه ، گیرندگان خدمت ، کارکنان ، دولت و سایر ذی نفعان بگونه ای انجام دهد که منجر به افزایش دانش و سواد سلامت به منظور تغییر نگرش و رفتار برای ارتقاء کیفیت زندگی افراد گردد.
معرفی واحد بهداشت دهان و دندان

معرفی واحد بهداشت دهان و دندان

واحد بهداشت دهان و دندان در راستای ارتقاء سلامت دهان و دندان جامعه تحت پوشش در قالب خدمات پیشگیری و درمانی در مراکز خدمات جامع سلامت و آموزش مردم در رده های سنی مختلف تحت پوشش شامل گروههای هدف ( به ویژه کودکان زیر 6 سال، کودکان 6 تا 14 سال و خانم های باردار) فعالیت می نماید. مهمترین طرح ها و برنامه های این واحد با هدف آموزش وپیشگیری شامل : ارتقاء سلامت دهان و دندان دانش آموزان ، ارائه خدمات دندانپزشکی در برنامه پزشک خانواده شهری و بیمه روستایی و اجرای خدمات سلامت دهان و دندان با فعال سازی واحدهای دندانپزشکی شبکه بهداشت و درمان کشور می باشد. خدمات دندانپزشکی به گروههای هدف در دو سطح یک و دو به گیرندگان خدمت ارائه میگردد.خدمات سطح یک شامل آموزش و برنامه های پیشگیری (مانند فلورایدتراپی و فیشورسیلانت) و خدمات سطح دو عمدتا شامل ترمیم ، جرمگیری،درمان ریشه،و... میباشد.
معرفی واحد بهبود تغذیه

معرفی واحد بهبود تغذیه

واحد بهبود تغذیه جامعه یکی از گروه های ستادی معاونت بهداشتی شاهرود می باشد. رسالت واحد بهبود تغذیه جامعه برنامه ریزی و سیاست گذاری بهبود امنیت غذایی و ارتقاء کیفیت تغذیه آحاد مردم منطقه از طریق ارتقای سطح دسترسی فیزیکی، اقتصادی،افزایش سواد و فرهنگ تغذیه ای و رهایی از بیماری های مرتبط به غذا با بکار گیری استراتژی هایی مانند اطلاع رسانی و آموزش، مشارکت در تدوین سیاست های نوین در عرصه غذا و تغذیه در برنامه های توسعه ملی، تحقیق و پایش اقدامات پیشگیرانه از مشکلات تغذیه ای اعم از کم خوری، پرخوری و کمبود ریز مغذی ها می باشد تا مردمی سالم و پویا برای فعالیت در عرصه های علمی و فناوری در جهت توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گام بردارند

سوالات متداول

مصرف کدام نمک بهتر است؟ نمک دریا یا نمک یددار تصفیه شده

این تصور که نمک دریا تامین کننده املاح منیزیم، کلسیم و پتاسیم برای بدن بوده و برای سلامتی مفید است کاملا نادرست می باشد زیرا در مقدار نمک دریایی که روزانه مصرف می شود مقادیر این املاح بسیار ناچیز بوده و قابل چشم پوشی است. نمک دریا حاوی انواع ناخالصی‌ها و  فلزات سنگین از قبیل سرب، جیوه، آرسنیک می باشد که می‌تواند باعث بروز بیماری های  گوارشی، کبدی، کلیوی و سرطان شود. از سوی دیگر نمک دریا در مقایسه با نمک تصفیه شده مقدار ید کمتری دارد و مصرف آن ممکن است منجر به کم‌کاری تیروئید در بزرگسالان و عقب‌افتادگی ذهنی و جسمی در کودکان شود. بنایراین همه افراد باید از نمک یددار تصفیه شده که ناخالصی های آن گرفته شده استفاده کنند.

آیا مصرف نان سبوس دار در کاهش وزن افراد نقش دارد؟

محتوای بالای فیبر غلات کامل(نان سبوس دار ) با کاهش اشتها و ایجاد احساس سیری طولاني مدت به پیشگیری از چاقي و اضافه وزن کمک مي کند. طبق مطالعات با مصرف غلات کامل کاهش دور کمر بیشتری درافراد دیده می شود .  علاوه بر آن نتایج مطالعه ای که بر روی افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقي انجام شد حاکي از آن بود که در کنار یک رژیم غذایي کم کالری مصرف نان سبوس دار در مقایسه با نان سفید سبب کاهش وزن بیشتری مي گردد.

مهمترین راههای انتقال بیماری وبا کدامند؟

الف ) راه تماس مستقیم

بیماری می تواند از طریق دست های آلوده ، تماس بامواد دفعی و استفراغ بیماران و یا وسایل و لوازم آلوده به مدفوع بیمار منتقل شود. 

ب ) راه تماس غیرمستقیم

1- مصرف آب آلوده به مدفوع یا استفراغ بیماران ( مانند دفع غیربهداشتی فاضلاب) برای آشامیدن ، تهیه غذا یا شست و شوی سبزیها ومیوه ها و لوازم آشپزخانه و حمام کردن به ویژه ازمنابع آب حفاظت نشده مانند چاهها ، دریاچه ها ، استخرها و جوی ها

2. مصرف صدف دریایی و میگوی صید شده از آبهای آلوده

3.مصرف غذای آلوده به میکروب به ویژه سبزیها ومیوه های پرورش یافته با آب آلوده 

گروههای پرخطردر معرض خطر وبا کدامند؟

کودکان خردسال، سالمندان، زنان باردار، افراد مبتلابه سوء تغذیه و بیماریهای زمینه ای مانند بیماریهای کلیه و کاهش ترشح اسید معده در معرض خطر علایم شدیدتر و عوارض بیماری هستند و باید به طور فوری مایع درمانی خوراکی با محلول او آر اس دریافت کنند

چه کسانی بیشتر دچار اختلالات افسردگی در دوران بارداری می شوند ؟

تقریباً همه خانمها احتمال دارد در دوران بارداری و در سال اول پس از زایمان دچار اختلالات روانی شوند، اما فقر، مهاجرت، استرس شدید، قرار گرفتن در معرض خشونت (خانگی، جنسی و جنسیتی)، شرایط اضطراری و درگیری، بلایای طبیعی و کمبود حمایت اجتماعی بطور کلی خطرات مربوط به اختلالات خاص را افزایش می دهد.

offer
انتقادات
و
پیشنهادات